Enkele "REUZEN" verdwijnen uit de kerksite

Een paar “reuzen” verdwijnen uit de dorpskern van Onkerzele.

Zaterdagnacht, 26 september 2020, tijdens de storm 'Odette', sneuvelde onverwachts de helft van de mooie zilverlinde (fotoreeks 4) die zich achter de kapel bevond.


Niets wees er uiterlijk op dat hij in slechte toestand verkeerde. De kruin kwam terecht op het kerkhof en beschadigde 11 grafzerken. Boomchirurg, Arthur De Haeck (Inbo), kwam ter plaatse en gaf het advies om de overblijvende helft van de boom bij hoogdringendheid te rooien. Tegelijkertijd raadde hij ook aan de 3 grote beuken (fotoreeks 5), die zich het dichtst bij de kapel langsheen de talud van de Kampstraat bevonden, tegelijkertijd te kappen. Die bomen vormden een gevaar om bij volgende windstoten op het wegdek van de Kampstraat terecht te komen. Daarop rooide de firma Deboscat op woensdag 7 oktober de 4 zieke bomen.


De eeuwenoude zilverlinde vóór de kerk zorgde in 2019 (fotoreeks 1) en 2020 (fotoreeks 2) reeds voor problemen. Tijdens stormwinden waren er telkens dikke, zware takken tot op het voetpad terechtgekomen. Deskundige inspectie (o.a. door boringen) leerde ons dat de 'kerkreus' zowel in de stam als in de dikste takken rot was. Het kappen was voorzien in november, doch we maakten van de gelegenheid gebruik om de boom reeds op maandag 12 oktober te laten rooien (fotoreeks 3).

We moesten met spijt in het hart afscheid nemen van onze historische zilverlinde, die al 100 jaar deel uit maakte van de kerksite, maar helaas moest wijken uit veiligheid voor de mensen.


Een positief kantje is wel dat onze prachtig gerestaureerde kerk nu volledig tot zijn recht komt.

De kerkhofmuur, langsheen de kerktrappen moet nu nog hersteld worden, daar de wortels doorheen de bakstenen groeiden en op termijn de muur zouden doen instorten.

We zijn tevreden dat de situatie terug veilig is en bedanken het Stadsbestuur voor hun snelle tussenkomst.


De kerkraad besliste alvast om volgend jaar op de kerkhofsite een nieuwe lindeboom te planten.

Afgewaaide takken van zilverlinde voor de kerk - 7 juni 2019 - fotoreeks 1

Afgewaaide tak van zilverlinde voor de kerk - 11 mei 2020 - fotoreeks 2

Eeuwenoude zilverlinde voor de kerk is niet meer... - fotoreeks 3

Deels omgewaaide zilverlinde achter de kapel - 26 september 2020 - fotoreeks 4

Noodkapping van 3 beuken van kerkhoftalud langsheen de Kampstraat - fotoreeks 5

“Winnend gedicht van de gedichtenwedstrijd (2008) dat op een van de 4 gedenkplaten prijkt op de kerkhoftalud”

 

Ode aan de lindeboom; 

 

Trots en statig staat hij bij de kerk,

die aloude linde, stoer en sterk.

 

In de zomer verspreidt hij de zoetste geuren.

In de herfst staat hij mooi te verkleuren.

 

Hij is de stille getuige van vreugde en verdriet.

Een lach en een traan, er is niets wat hij niet ziet.

 

Zijn takken strekken zich beschermend over vele graven.

Over dood en leven zal hij blijven waken

tot het einde van zijn bomenjaren.

 

 

Mireille Berkenbosch (+) (geschreven in 2008)  

Eeuwoude verdwenen zilverlinde voor de kerk...