Geboorteakte parochie Onkerzele

Geboorteakte parochie Onkerzele 1149

(Rijksarchief Gent – op 20 december 2009 tentoongesteld in de kerk)


IN DE NAAM DES HEREN.

 

Nikolaas door de barmhartigheid Gods bisschop van Kamerijk aan wie zijn en zullen zijn voor altijd heil.

Omdat wij uit liefde voor het goddelijk dienstwerk gunstig staan tegenover rechtmatige en redelijke verzoeken, vertrouwen wij er volledig op dat wij beschermd worden door goddelijke gunst.

Vol goede hoop en op advies van onze clerici en abten gaan wij dus in op de vraag van onze broeder Fulpold, de abt van Sint-Pieter van Geraardsbergen, en schenken wij hem de capella van Onkerzele vrij en zonder parochiebezitter, onverminderd de verplichtingen tegenover onszelf en van onze medewerkers.

Het gezag van deze oorkonde moge bekrachtigen en de wassen afdruk van ons zegel moge bevestigen dat deze overdracht blijvend geldig is. Wie de overdracht in ere houdt, vaart er wel bij  en worde gezegend; wie haar schendt, moge vergaan en in de ban worden geslagen.

Als passende getuigen van deze schenking volgen hier: Diederik, aartsdiaken van dezelfde capella; Radulf, aartsdiaken; Snellard, abt van Ename; Eggeric, abt van Celles; Walter, deken van Brussel; Boudewijn van Soignies; Walter, kapelaan.

Gegeven in het jaar M. c xlviiij van het Vleesgeworden Woord, in het jaar xiij van ons episcopaat, in de  xij-de indictie.

IN NOMINE DOMINI.


Nicholaus divina miseratione Cameracensium episcopus tam futuris quam presentibus imperpetuum.

Cum petitionibus servorum Dei iustis et rationabilibus divini cultus amore favemus, superna gratia nos muniri nequaquam diffidimus.

In spe igitur arantes, consilio clericorum et abbatum nostrorum fratris Fulpoldi sancti Petri Geroldi montis abbatis petitioni condescendimus et capellam de Unchresele, salvis nostris et ministrorum nostrorum debitis, libere et sine persona concedimus.

Traditio autem hec ut rata perseveret, huius privilegii auctoritas corroboret et sigilli mei impressio exarata confirmet.

Qui vero eam servaverit, iuvat et benedicatur; quique violaverit, intereat et excommunicetur.

Testes huius doni subscribuntur idonei.

Signum Theoderici æiusdem capelle archidiaconus. Signum Rodulfi archidiaconus. Signum Scenelardi abbatis de Eham. Signum Eggerici abbatis de Cella. Signum Walteri decani de Bruxella. Signum Balduini de Sognies. Signum Walteri capellani.

Actum Incarnati Verbi .m. c xlviiij. episcopatus domni Nicholai xiij. indictione xij.