Studeerruimte 2019

Studeerruimte in de Sint-Martinuskerk van Onkerzele

De “blokperiode” is volop bezig en de studenten beginnen de weg te kennen naar de studeerruimte in de linkerzijbeuk van onze kerk. We hebben 10 studeerplaatsen voorzien. De reacties van de studenten zijn positief en dat verheugd ons ten zeerste. Organisatorisch komt daar ook heel wat extra bij kijken: de IT-dienst en de jeugddienst van de Stad geven ons logistieke steun. Onze kosteres, Monique Marcoux, onze poetsvrouw, Jeanine Dupont en onze kerkraadsleden steken ook een tandje bij, waar we deze mensen zeer dankbaar voor zijn.


De studieruimte is beschikbaar voor de studenten van Groot-Geraardsbergen vanaf 21 mei tot eind juni en vanaf 1 augustus tot eind augustus, telkens vanaf 7.30u tot 22u.


Wie méér info wil kan terecht bij de Jeugddienst van de Stad of op de facebookpagina “studeren in Geraardsbergen”


De kerkraad hoopt dat ze een klein (kerk)steentje zal kunnen bijdragen tot het welslagen van de examens van de studenten.