Fietsrustpunt - Oktober 2018

Fietsrustpunt aan Fietskerk Onkerzele

 

De Sint-Martinuskerk van Onkerzele krijgt een gedeeltelijke nevenbestemming als “Fietskerk”. De kerkfabriek organiseerde begin juni jongstleden, tijdens de jaarlijkse “Open Kerken”-dagen, een 2-daagse fietsexpo, een fietszegening, een gezinsfietstocht en een panelgesprek met beroemde ex-wielrenners. “De bezoekers konden toen ook kennis maken met de toekomstplannen van de kerk”, vertelt Coördinator Project Fietskerk, Johan Quintelier.

 

“In een eerste fase hebben we, i.s.m. het stadsbestuur, buiten aan de kerk een ‘fietsrustpunt’ gerealiseerd”, gaat Johan Quintelier verder, “zodat zowel gewone fietsers als wielertoeristen daar even halt kunnen houden wanneer ze de erg onderschatte ‘Onkerzeleberg’ halverwege bereikt hebben”.

 

Fietsrustpunt met oplaadpunt en AED-toestel

 

“Het kerkbestuur en de werkgroep Fietskerk zijn erg tevreden dat het fietsrustpunt eindelijk gerealiseerd is. Nadat een klein gedeelte van de kerkhofmuur hersteld was, konden we beneden aan de kerktrap, een mooie, solide zitbank en een degelijke fietsstalling plaatsen. Tijdens het verpozen kan men ook de batterij van zijn/haar elektrisch rijwiel opladen aan het nieuw aangebrachte oplaadpunt”, voegt de coördinator er aan toe.

 

De kerkfabriek vond het ook belangrijk om het fietsrustpunt uit te rusten met een volautomatisch AED-toestel (defibrillator).

Kerkraadvoorzitter, Daniël De Ron, legt uit: “onze kerk is strategisch goed gelegen in ons dorp om dergelijk apparaat voorhanden te hebben. Het kan niet alleen zijn nut bewijzen in de kerkomgeving, maar ook voor het Sint-Catharinacollege, de parochiezaal Sint-Martinus, kinderopvang ‘De Speeldoos’ en de K.S.A.-jeugdlokalen die in de omgeving huisgevest zijn.

We hopen natuurlijk dat het toestel zo weinig mogelijk gebruikt hoeft te worden, maar elke mens wiens leven gered kan worden, is de investering meer dan waard geweest!”, vervolledigt de voorzitter nog.

 

Een AED-toestel is door iedereen eenvoudig te bedienen, doch de kerkfabriek voorziet binnenkort , i.s.m. Het Rode Kruis, een infosessie in de kerk.  Een AED-toestel kan dan met meer kennis van zaken makkelijker in een panieksituatie bediend worden.

 

Intussen lopen de administratieve voorbereidingen voor de binnenrestauratie/fietsbeleving van de Fietskerk verder. De ‘werkgroep Fietskerk’ komt ook regelmatig samen om de fietsbeleving in en rond de kerk te ontwikkelen. De evolutie van het traject kan u op de voet volgen op de tijdlijn van onze website  www.fietskerk.be .